Limon - лимон

Erken tarihli bir cins olduğundan depolanamaz. Diğer Akdeniz limon cinslerine göre daha ince kabukludur (3,25 mm).

Türkiye dünyadaki en çok Enterdonat limonlarını üreten ülkedir. Türkiye'de yetiştirilen (450.000 t) ve ihraç edilen limonların büyük kısmını Enterdonat limonları oluşturur. Erkenden olgunlaştıkları için ihracatta önemli pay sahibidirler. Özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde yetiştirilirler. Aralık sonunda limonlar fazla olgunlaşarak ağaçtan düşerler. Meyveleri, diğer limon cinsleriyle karşılaştırıldığında daha iri, uzun ve gözeneksizdir.

Hakkımızda Biraz Daha Fazla Bilgi

Bunları biliyor muydunuz?

  • Müşteriye gönderilecek olan ürünlerin mutlaka kalite güvence müdürümüz tarafından incelendiğini ve onayından sonra gönderildiğini, 
  • Yerli tohuma öncelik ve değer verdiğimizi,
  • İyi tarım ve hayvancılığın ürünlerine ulaşabilmek amacıyla neredeyse tüm Türkiye'yi dolaştığımızı.

EFAA, iyi tarımın ve iyi hayvancılığın ürünlerini sunar.