Bütün piliçlerin iç organları ve boynu çıkarıldıktan sonra yıkanıp temizlenir. Tabak içine konularak taze ve dondurulmuş olarak elde edilir. Tabaklar karton kolilerin içine dizilerek ambalajlanıp satışa sunulur.

Göğüs kafesinin sırtı ile birlikte kovan şeklinde karkastan kesilerek ayrılması ile elde edilir. Karton kolilerin altına naylon poşet serilerek ambalajlanıp satışa sunulur.

Kuzu kaski ve kuzu boşluğu da içeren bütün halde, kuyruksuz kuzu bölümüdür.

Gerdan ve kürek kısmının kemiksiz şeklidir.

Sırtsız but orta eklem yerinden kesilmesiyle elde edilen butun ayağa yakın kısmıdır. Tabak içine konularak taze ve dondurulması ile elde edilir. Tabaklar karton kolilerin içine dizilerek ambalajlanıp satışa sunulur.

Bütün göğüsten sırt kemiğinin ayrılması ile elde edilir. Karton kolilerin altına naylon poşet serilerek ambalajlanıp satışa sunulur.

Bütün kuzu butun boşluk ve kaski(fleto) kısımları ayrılarak üretilir.

Döş ve pençeta kısmının kemiksiz şeklidir. 

Bütün kanadın uç kısmı alınarak elde edilir. Tabaklar karton kolilerin içine dizilerek ambalajlanıp satışa sunulur

Standart dışı but ve göğüs parçalarından oluşan üründür. Karton kolilerin altına naylon poşet serilerek ambalajlanıp satışa sunulur.

Kuzu butun boşluk kaski ve incikleri ayrılmış kısmıdır.

Göğüs kafesini oluşturan kaburga kemiklerini kaplayan kemiksiz et şeklidir.

İç organları ve boynu alınmış karkaslar karton kolilere, altına naylon poşet serilerek satışa sunulur

Kemiksiz göğüs eti yapıldıktan sonra göğüs kafesi üzerinde kalan küçük parça etlerin ayıklanması ile elde edilir. Karton kolilerin altına naylon poşet serilerek ambalajlanıp satışa sunulur.

Kuzu butun kaval kemiğini içine alan etli bölümüdür.

Karın boşluğunu oluşturan, 12 - 13. kaburgaları kaplayan kemiksiz et şeklidir. 

Bütün piliçlerin kanatları kesilerek plastik kasalara veya karton kolilere, altına naylon poşet serilerek ambalajlanıp satışa sunulur.

Bütün göğüsün sırt kısmından elde edilir. Karton kolilerin altına naylon poşet serilerek ambalajlanıp satışa sunulur.

Kuzu kısa çatal butun kemikleri sıyrılmış halidir.

Tranç, yumurta, sokum, kontrnua ve nua kemiksiz et parçalarından oluşur.

Bütün karkastan, sırtı ile birlikte göğüs kafesi kesilerek ayrıldıktan sonra arta kalan birleşik durumdaki piliç bacaklarının omurgadan düzgünce kesilerek ikiye ayrılması ile elde edilip, karton kolilerin altına naylon poşet serilerek ambalajlanıp satışa sunulur.

Yıkanıp temizlenmiş piliç ciğer ve yürekleri karton kolilere, altına naylon poşet serilerek ambalajlanıp satışa sunulur.

Kuzu Kolun kemikleri sıyrılmış halidir.

Butun iç kısmında incik kemiği ile çanak kemiği arasında uzanan kemiksiz et şeklidir. 

Butun orta eklem yerinden kesilmesiyle elde edilen butun ayağa yakın olan kısmıdır. Karton kolilerin altına naylon poşet serilerek ambalajlanıp satışa sunulur.

Yıkanıp temizlenmiş piliç taşlıkları karton kolilere, altına naylon poşet serilerek ambalajlanıp satışa sunulur.

Kuzu karkasın kürek ve inciği kapsayan kemikli bölümüdür.

Butun arka tarafında tranç ile kontrnuar arasında bulunan, sokum ile incik arasında uzanan kemiksiz et şeklidir. 

But Special’in orta ekleminden kesildikten sonra elde edilen kalça kısmıdır. Karton kolilerin altına naylon poşet serilerek ambalajlanıp satışa sunulur.

Karkasın boyunu kesilerek elde edilir. Karton kolilerin altına naylon poşet serilerek ambalajlanıp satışa sunulur.

Kuzu karkasın sırt kısmı kaburga kısmından ayrıldıktan sonra dilimlenerek üretilir.

Butun arka tarafında nua, yumurta ile sokum arasında uzanan kemiksiz et şeklidir. 

But Special’in bütün kemiklerinin ayrılması ile ele edilir. Karton kolilerin altına naylon poşet serilerek ambalajlanıp satışa sunulur.

Karkası parçaladıktan sonra parçalar üzerinden çıkan derilerin ayıklanması ile elde edilir. Karton kolilerin altına naylon poşet serilerek ambalajlanıp satışa sunulur.

Kuzu kafesin kaburga kısmının kemikleri sıyrılarak üretilir.

Üst kısmında yumurta, alt bölümde çanak kemiği ve sakrum kemiği arasında uzanan kemiksiz et şeklidir. 

Bütün karkastan, sırtı ile birlikte göğüs kafesi kesilerek ayrıldıktan sonra arta kalan birleşik durumdaki piliç bacaklarının omurgadan düzgünce kesilerek ikiye ayrıldıktan sonra sırt kemiklerinin kesilmesi ile elde edilip, karton kolilerin altına naylon poşet serilerek ambalajlanıp satışa sunulur.

Karkası parçaladıktan sonra parçalar üzerinden çıkan derilerin ayıklanması ile elde edilir. Karton kolilerin altına naylon poşet serilerek ambalajlanıp satışa sunulur.

Kuzu karkasın boyun kısmıdır.

Üst tarafta diz eklemi alt bölümde çanak kemiği ve sokum arasında uzanan kemiksiz et şeklidir. 

Kemiği alınıp derisi üzerinde bırakılan sırtsız üst but etidir. Karton kolilerin altına naylon poşet serilerek ambalajlanıp satışa sunulur.

Piliç göğüs etinin pane harcıyla harmanlanmış halidir.

Kaburga kemikleri ile 4-11. sırt omurları arasında uzanan kemiksiz et şeklidir.

Bagetin derisi alındıktan sonra kemiği ayağa yakın ucundan kesilmesiyle elde edilen üründür. Karton kolilerin altına naylon poşet serilerek ambalajlanıp satışa sunulur.

Piliç etinin özel sos ve kaşar ile sunulmuş halidir.

Bütün dananın kol ve but olarak 4 parçaya bölünerek böbrek ve kavram yağlarının tamamen uzaklaştırılmış şeklidir.

11. sırt omurlarından başlayıp bel omurları hizasından sokuma kadar uzanan kemiksiz et şeklidir. 

But Special’in orta ekleminden kesildikten sonra elde edilen kalça kısmının derisinin alınması ile elde edilen üründür. Karton kolilerin altına naylon poşet serilerek ambalajlanıp satışa sunulur.

Piliç etinin özel sos ile döner olarak sunumudur.

Ön çeyrek kolun kürek bölümünün kemiksiz et şeklidir.

Bel omurlarının iç kısmından sokuma kadar uzanan kemiksiz et şeklidir. 

Sırtsız üst but etinin kemik ucuna kadar sıyrılarak pirzola şekline getirilmesiyle elde edilen üründür. Karton kolilerin altına naylon poşet serilerek ambalajlanıp satışa sunulur.

Piliç etinden hazırlanıp işlenmiş döner ürünüdür.

Antrikot, kürek, gerdan döş bölümlerinden oluşur. 

Kol ve but incik bölümlerinin kemiksiz et şeklidir. 

But pirzolanın kemiği ve derisi alınarak elde edilen üründür. Karton kolilerin altına naylon poşet serilerek ambalajlanıp satışa sunulur.

Piliç etinden hazırlanıp işlenmiş ince uzun köfte formudur.

Boyun kısmından göğüs kafesinin başlangıcına kadar olan bölümü kaplayan kemiksiz et şeklidir.

Bonfile ve kontrfilenin bel omurlarıyla birlikte oluşturduğu et şeklidir. Bütün flato kısmının bonfile ve kontrfile ihtiva eden kısmıdır. 

Kanatların karkasla birleştiği omuz ekleminden kesilerek ayrılması ile elde edilir. Karton kolilerin altına naylon poşet serilerek ambalajlanıp satışa sunulur.

Piliç etinden hazırlanıp işlenmiş nugget formudur.

Bonfile, kontrfile, tranç, sokum, yumurta, kontrnua, nua, incik ve pençeta'dan oluşan kemikli karkas parçasıdır. 

Antrikotun kemikli olarak dilimlenmiş şeklidir.

Bütün kanadın uç kısmı alınarak elde edilir. Karton kolilerin altına naylon poşet serilerek ambalajlanıp satışa sunulur.

Piliç etinden özel olarak hazırlanmış köfte ürünüdür.

Bonfile, kontrfile, tranç, sokum, yumurta, kontrnua, nua, incik ve pençeta'dan oluşan kemikli karkas parçasıdır. 

Dana but etlerinden tranç, yumurta, sokum, kontrnuar, nuar kısımlarının sinir ile yağlarının ayıklanmasıyla elde edilir. 

Uç kısmı kesildikten sonra kalan orta ekleminden ikiye bölünerek karışık dizilmesiyle elde edilir. Karton kolilerin altına naylon poşet serilerek ambalajlanıp satışa sunulur.

Kuyruğu alınmış karkas kuzu.

Üzerinde kaval kemiği, incik kemiği ve çanak kemiği ile 5 adet değerli et (yumurta, sokum, kontrnua, nua, tranç) bulunan kemikli karkas parçasıdır. 

Dana döş, pençeta, kürek, gerdan  kısmından elde edilir.

Bütün pilicin but kısmının karkastan ayrılmasıyla elde edilir. Karton kolilerin altına naylon poşet serilerek ambalajlanıp satışa sunulur.

Kuzu karkasın kol, gerdan ve döş kısmı çıkarılmış halidir.

Kürek, gerdan ve döş etlerinin kemiksiz şeklidir.

Alt Kategoriler

Hakkımızda Biraz Daha Fazla Bilgi

Bunları biliyor muydunuz?

  • Müşteriye gönderilecek olan ürünlerin mutlaka kalite güvence müdürümüz tarafından incelendiğini ve onayından sonra gönderildiğini, 
  • Yerli tohuma öncelik ve değer verdiğimizi,
  • İyi tarım ve hayvancılığın ürünlerine ulaşabilmek amacıyla neredeyse tüm Türkiye'yi dolaştığımızı.

EFAA, iyi tarımın ve iyi hayvancılığın ürünlerini sunar.