Kuyruğu alınmış karkas kuzu.

Kuzu butun boşluk kaski ve incikleri ayrılmış kısmıdır.

Kuzu Kolun kemikleri sıyrılmış halidir.

Kuzu kafesin kaburga kısmının kemikleri sıyrılarak üretilir.

Kuzu karkasın kol, gerdan ve döş kısmı çıkarılmış halidir.

Kuzu butun kaval kemiğini içine alan etli bölümüdür.

Kuzu karkasın kürek ve inciği kapsayan kemikli bölümüdür.

Kuzu karkasın boyun kısmıdır.

Kuzu kaski ve kuzu boşluğu da içeren bütün halde, kuyruksuz kuzu bölümüdür.

Kuzu kısa çatal butun kemikleri sıyrılmış halidir.

Kuzu karkasın sırt kısmı kaburga kısmından ayrıldıktan sonra dilimlenerek üretilir.

Bütün kuzu butun boşluk ve kaski(fleto) kısımları ayrılarak üretilir.

Hakkımızda Biraz Daha Fazla Bilgi

Bunları biliyor muydunuz?

  • Müşteriye gönderilecek olan ürünlerin mutlaka kalite güvence müdürümüz tarafından incelendiğini ve onayından sonra gönderildiğini, 
  • Yerli tohuma öncelik ve değer verdiğimizi,
  • İyi tarım ve hayvancılığın ürünlerine ulaşabilmek amacıyla neredeyse tüm Türkiye'yi dolaştığımızı.

EFAA, iyi tarımın ve iyi hayvancılığın ürünlerini sunar.