Bütün dananın kol ve but olarak 4 parçaya bölünerek böbrek ve kavram yağlarının tamamen uzaklaştırılmış şeklidir.

Kürek, gerdan ve döş etlerinin kemiksiz şeklidir.

Butun arka tarafında tranç ile kontrnuar arasında bulunan, sokum ile incik arasında uzanan kemiksiz et şeklidir. 

Kol ve but incik bölümlerinin kemiksiz et şeklidir. 

Ön çeyrek kolun kürek bölümünün kemiksiz et şeklidir.

Gerdan ve kürek kısmının kemiksiz şeklidir.

Butun arka tarafında nua, yumurta ile sokum arasında uzanan kemiksiz et şeklidir. 

Bonfile ve kontrfilenin bel omurlarıyla birlikte oluşturduğu et şeklidir. Bütün flato kısmının bonfile ve kontrfile ihtiva eden kısmıdır. 

Antrikot, kürek, gerdan döş bölümlerinden oluşur. 

Döş ve pençeta kısmının kemiksiz şeklidir. 

Üst kısmında yumurta, alt bölümde çanak kemiği ve sakrum kemiği arasında uzanan kemiksiz et şeklidir. 

Antrikotun kemikli olarak dilimlenmiş şeklidir.

Boyun kısmından göğüs kafesinin başlangıcına kadar olan bölümü kaplayan kemiksiz et şeklidir.

Göğüs kafesini oluşturan kaburga kemiklerini kaplayan kemiksiz et şeklidir.

Üst tarafta diz eklemi alt bölümde çanak kemiği ve sokum arasında uzanan kemiksiz et şeklidir. 

Dana but etlerinden tranç, yumurta, sokum, kontrnuar, nuar kısımlarının sinir ile yağlarının ayıklanmasıyla elde edilir. 

Bonfile, kontrfile, tranç, sokum, yumurta, kontrnua, nua, incik ve pençeta'dan oluşan kemikli karkas parçasıdır. 

Karın boşluğunu oluşturan, 12 - 13. kaburgaları kaplayan kemiksiz et şeklidir. 

Kaburga kemikleri ile 4-11. sırt omurları arasında uzanan kemiksiz et şeklidir.

Dana döş, pençeta, kürek, gerdan  kısmından elde edilir.

Bonfile, kontrfile, tranç, sokum, yumurta, kontrnua, nua, incik ve pençeta'dan oluşan kemikli karkas parçasıdır. 

Tranç, yumurta, sokum, kontrnua ve nua kemiksiz et parçalarından oluşur.

11. sırt omurlarından başlayıp bel omurları hizasından sokuma kadar uzanan kemiksiz et şeklidir. 

Üzerinde kaval kemiği, incik kemiği ve çanak kemiği ile 5 adet değerli et (yumurta, sokum, kontrnua, nua, tranç) bulunan kemikli karkas parçasıdır. 

Butun iç kısmında incik kemiği ile çanak kemiği arasında uzanan kemiksiz et şeklidir. 

Bel omurlarının iç kısmından sokuma kadar uzanan kemiksiz et şeklidir. 

Hakkımızda Biraz Daha Fazla Bilgi

Bunları biliyor muydunuz?

  • Müşteriye gönderilecek olan ürünlerin mutlaka kalite güvence müdürümüz tarafından incelendiğini ve onayından sonra gönderildiğini, 
  • Yerli tohuma öncelik ve değer verdiğimizi,
  • İyi tarım ve hayvancılığın ürünlerine ulaşabilmek amacıyla neredeyse tüm Türkiye'yi dolaştığımızı.

EFAA, iyi tarımın ve iyi hayvancılığın ürünlerini sunar.