Alabalık

Vücut yanlardan basık olup, diğer alt türlere göre vücut şekli daha kaba yapılı ve burnu kısa küt yapıdadır.

Sırt profili, burun ucundan sırt yüzgeç başlangıcına kadar kubbemsi bir görünüştedir. Alt ve üst çeneler genellikle birbirine eşit olmakla beraber, bazen alt çene öne doğru çıkıntılı bir görümün alabilmektedir. Bu alt türün en belirgin özelliği vücudun yan taraflarında kırmızı beneklerin bulunmaması; buna karşın kahverengi halkalar içinde siyah renkte nokta lekelerin bulunmasıdır. 

Salmo trutta abanticus yurdumuzda yalnız Abant gölünde, Yedigöller ve civarındaki derelerde bulunan; soğuk, berrak, kaynak ve derelerde yaşayan dere alabalığının Abant gölüne izole olmuş bir alt türüdür.

Ortalama uzunluk 20 cm; ortalama ağırlık ise 200 gr’dır. Maksimum uzunluk 60 cm; maksimum ağırlık da 1 kg dır.

Hakkımızda Biraz Daha Fazla Bilgi

Bunları biliyor muydunuz?

  • Müşteriye gönderilecek olan ürünlerin mutlaka kalite güvence müdürümüz tarafından incelendiğini ve onayından sonra gönderildiğini, 
  • Yerli tohuma öncelik ve değer verdiğimizi,
  • İyi tarım ve hayvancılığın ürünlerine ulaşabilmek amacıyla neredeyse tüm Türkiye'yi dolaştığımızı.

EFAA, iyi tarımın ve iyi hayvancılığın ürünlerini sunar.